Österfärnebo

Norrlands sydligaste socken

Välkomna att skicka in ert evenemang till evenemang@osterfarnebo.com

Kalendern är öppen för alla typer av öppna aktiviteter och evenemang i socknen. 

OBS !! Inlagda aktiviteter i kalendern genomförs
Under förutsättningar utifrån Folkhälsomyndighetens rådande restriktioner:

.................................

Kalender


SPF- Trivselträff i Sockenstugan

Datum:2021-09-22

kl 13,30. besök av författaren Eileen Rönnlund Holmgren so skrivit om sin mors öde som fattig samekvinna.
"Måndagar med Kerstin, om en resa till hunger och skräck"Tillbaka till översikten