Österfärnebo

Norrlands sydligaste socken


 

Välkomna att skicka in ert evenemang till evenemang@osterfarnebo.com

Kalendern är öppen för alla typer av öppna aktiviteter och  evenemang i socknen. 

Kalender


SPF - Trivselträff i Bygdegården !OBS! ändrad plats

Datum:2019-11-20

KL 13,30. Lars Igeland, "Vår man i Bryssel" berättar om sitt år i Bryssel. Hur påverkar EU vårt liv i Färnbo. Informerar även om projekt "Kommunikation"Tillbaka till översikten