Österfärnebo

Norrlands sydligaste socken


 

Välkomna att skicka in ert evenemang till evenemang@osterfarnebo.com

Kalendern är öppen för alla typer av öppna aktiviteter och  evenemang i socknen. 

Kalender


PRO - Lucia i sockenstugan

Datum:2018-12-13

kl 15,00. Fika allsång och jullotteriTillbaka till översikten