Österfärnebo

Norrlands sydligaste socken


 

Välkomna att skicka in ert evenemang till evenemang@osterfarnebo.com

Kalendern är öppen för alla typer av öppna aktiviteter och  evenemang i socknen. 

Se Naturums aktiviteter i Färnebofjärdens nationalpark i Juli och Augusti här

Kalender


Fotboll på Solliden DIV 7

Datum:2019-09-28

ÖFIF/Hedesunda - Järbo IF
kl 19Tillbaka till översikten