Österfärnebo

Norrlands sydligaste socken


 

Välkomna att skicka in ert evenemang till evenemang@osterfarnebo.com

Kalendern är öppen för alla typer av öppna aktiviteter och  evenemang i socknen. 

Se Naturums aktiviteter i Färnebofjärdens nationalpark i Juli och Augusti här

Kalender


Färnebofjärdens nationalpark - Äppelsortbestämning

Datum:2019-09-29

Ta med minst 5 fina exemplar av äpplet du vill få bestämt (max 3 äppelsorter per familj) och låt experterna undersöka dem.
KL 10 - 15Tillbaka till översikten