Österfärnebo

Norrlands sydligaste socken


 

Välkomna att skicka in ert evenemang till evenemang@osterfarnebo.com

Kalendern är öppen för alla typer av öppna aktiviteter och  evenemang i socknen. 

Kalender


Nationalparkstur med kajak

Datum:2020-08-03

http://www.sverigesnationalparker.se/park/farnebofjardens-nationalpark/upplevelser/dagstur-med-kajak/



Tillbaka till översikten