Österfärnebo

Norrlands sydligaste socken


 

Kalender


SPF Trivselträff i Sockenstugan

Datum:2018-02-24

kl 13,30
Diakon Susanne Bodin Nordin berättar om pilgrimsvandring till Santiago de Compostella i Spanien.Tillbaka till översikten


Välkomna att skicka in ert evenemang till evenemang@osterfarnebo.com

Kalendern är öppen för alla typer av öppna aktiviteter och  evenemang i socknen.