Österfärnebo

Norrlands sydligaste socken


 

Välkomna att skicka in ert evenemang till evenemang@osterfarnebo.com

Kalendern är öppen för alla typer av öppna aktiviteter och  evenemang i socknen. 

Kalender


Skolmöte på Gåvan

Datum:2019-01-15

kl 18.
- arbetet med att få tillbaka F-9skola
- Hur säkerställer vi våra barns utbildningsmöjligheter utan inhumana restider
- HUr skapar vi tillsammans en atraktiv skola
//UtvecklingsgruppenTillbaka till översikten