Österfärnebo

Norrlands sydligaste socken


 

Välkomna att skicka in ert evenemang till evenemang@osterfarnebo.com

Kalendern är öppen för alla typer av öppna aktiviteter och  evenemang i socknen. 

Kalender


Årsmöte Österfärnebo Idrottsförening

Datum:2019-03-24

Kl 18.30 på Solliden
förslag och/eller motioner lämnas in senast 3/3Tillbaka till översikten