Österfärnebo

Norrlands sydligaste socken


 

Välkomna att skicka in ert evenemang till evenemang@osterfarnebo.com

Kalendern är öppen för alla typer av öppna aktiviteter och  evenemang i socknen. 

Kalender


Orientering - veteranträffen

Datum:2019-04-28

"Veteranträffen Helge Hellströms minne" vid Bårhällarna , med nyritad karta.Tillbaka till översikten