Österfärnebo

Norrlands sydligaste socken


 

Välkomna att skicka in ert evenemang till evenemang@osterfarnebo.com

Kalendern är öppen för alla typer av öppna aktiviteter och  evenemang i socknen. 

Kalender


SPF Trivselträff i Sockenstugan

Datum:2018-11-28

kl 13.30 - Diabetessköterskan Ulrika Lännerström kommer och berättar hur det är att ha diabetes. Ni kan även mäta blodsockret.Tillbaka till översikten