Österfärnebo

Norrlands sydligaste socken


 

Välkomna att skicka in ert evenemang till evenemang@osterfarnebo.com

Kalendern är öppen för alla typer av öppna aktiviteter och  evenemang i socknen. 

Kalender


Städdag i Koversta gammelby

Datum:2019-05-11

Alla välkomna att hjälpa till. kl 09.00Tillbaka till översikten