Österfärnebo

Norrlands sydligaste socken


 

Välkomna att skicka in ert evenemang till evenemang@osterfarnebo.com

Kalendern är öppen för alla typer av öppna aktiviteter och  evenemang i socknen. 

Kalender


PRO - Gökotta vid Sevedskvarn

Datum:2019-05-30

kl 9,00. Efter broarna. Ta med korv för grillning och fika. Samåkning från kyrkan kl 8,40Tillbaka till översikten