Österfärnebo

Norrlands sydligaste socken


 

Kalender


Allemansluffen - Stolpupplaget

Datum:2018-06-19

Start kl 18 - 19.Mer info finns i Kontaktbladet lr på ÖFIFs kansli 20320Tillbaka till översikten


Välkomna att skicka in ert evenemang till evenemang@osterfarnebo.com

Kalendern är öppen för alla typer av öppna aktiviteter och  evenemang i socknen.