Österfärnebo

Norrlands sydligaste socken


 

Välkomna att skicka in ert evenemang till evenemang@osterfarnebo.com

Kalendern är öppen för alla typer av öppna aktiviteter och  evenemang i socknen. 

Kalender


PRO Birkaresa

Datum:2019-03-19

19 - 20 mars ,
anmälan senast 15 jan , 070-23 85 127Tillbaka till översikten