Österfärnebo

Norrlands sydligaste socken


 

Välkomna att skicka in ert evenemang till evenemang@osterfarnebo.com

Kalendern är öppen för alla typer av öppna aktiviteter och  evenemang i socknen. 

Kalender


Utvecklingsgruppen - mer mat och energi ....

Datum:2019-03-21

Kl 18.30 i Gåvan.
Fortsättning från 20/2.
Vad kan vi göra mer lokalt med resurser som idag ofta "läcker" ut ur den lokala ekonomin.
Kom och bidra till samtal om Färnbos framtid.Tillbaka till översikten