Österfärnebo

Norrlands sydligaste socken


 

Välkomna att skicka in ert evenemang till evenemang@osterfarnebo.com

Kalendern är öppen för alla typer av öppna aktiviteter och  evenemang i socknen. 

Kalender


SPF - Trivselträff i Sockenstugan

Datum:2019-03-27

kl 13,30. Syster Gerd Andersson, Hedesunda berättar om sitt liv som distriktssköterska och aktiv pensionär.Tillbaka till översikten