Österfärnebo

Norrlands sydligaste socken


 

Välkomna att skicka in ert evenemang till evenemang@osterfarnebo.com

Kalendern är öppen för alla typer av öppna aktiviteter och  evenemang i socknen. 

Se Naturums aktiviteter i Färnebofjärdens nationalpark i Juli och Augusti här

Kalender


SPF - Trafikdag

Datum:2019-07-24

Hemlig utflykt med stopp för trafikfrågor utefter vägen.
Ring Alvar, 20431, vi behöver ev. ordna med samåkningen.
Eget fika medtages. Samåkning från kyrkparkeringen kl. 12
Arr. SPF Seniorerna Österfärnebo.Tillbaka till översikten