Österfärnebo

Norrlands sydligaste socken


 

Kalender


Färnebofjärdens nationalpark - Naturum - Biologiska mångfaldens dag

Datum:2018-05-22

Vi uppmärksammar dagen genom att bygga bi-batterier i naturum. Kom och gör en insats för våra pollinerande insekter!
Drop in mellan kl 16 - 19 på Naturum.Tillbaka till översikten


Välkomna att skicka in ert evenemang till evenemang@osterfarnebo.com

Kalendern är öppen för alla typer av öppna aktiviteter och  evenemang i socknen.