Österfärnebo

Norrlands sydligaste socken


 

Kalender


Färnebofjärdens nationalpark - Naturum - Fiskevård och fiskvandring i älven

Datum:2017-10-25

kl 18,30 - 20,30 i Naturums hörsal vid Cafe Udden.
Länsfiskekonsulent Kalle Gullberg berättar om helt ny kunskap om fiskarna i nedre Dalälven. Han presenterar senaste årets resultat i det stora projektet rörande lax, öring, harr, fiskvandring och restaurering i detta unika område.Tillbaka till översikten


Välkomna att skicka in ert evenemang till evenemang@osterfarnebo.com

Kalendern är öppen för alla typer av öppna aktiviteter och  evenemang i socknen.