Österfärnebo

Norrlands sydligaste socken

Politiska föreningar

 

Österfärnebo centeravdelning

Tel: 0291-204 31   Kontaktperson: Alvar Olsson

Österfärnebo centerkvinnor

Tel: 0291-510 23   Kontaktperson: Agneta Lennartsson

PRO Österfärnebo
Ordförande Ingegerd Mosell     0291-310 25, 070-619 96 68 
2.e ordförande Ove Johansson 0291-204 00, 070-665 05 43 
Kassör Örjan Ansell                 0291-201 98, 073-693 09 35
Sekreterare Anne-Chatrine Berg 0291-301 12 , 070-238 51 27