Österfärnebo

Norrlands sydligaste socken

Välkommen till Färnbo sockens hemsida !  

Stora lönnen vid Gåvan

25 augusti - Fest i VAL - vid Gåvan 

Trädgårdsfest med partiledarutfrågning inför valet. Kl 15 - 18.

Politiker inbjudna för att svara på vad de vill med vår kommundel:
Högstadiet ? Myggen ? Bostadsbyggandet ? Bussar ? Cykelvägar ? Turismen?

Kom och ställ dina egna frågor ! Musikunderhållning, fika.

..............................................................

 

 

 

 


................................................ 

180720 - Igår kom svar från Förvaltningsrätten angående överklagan som skickats in gällande Sandviken kommuns beslut att pausa undervisning på högstadiet vid Österfärnebo skola.
Citat från Utvecklingsgruppens sida på facebook: 

Förvaltningsrätten har gjort ett preliminärt ställningstagande: Sandvikens kommun är förbjudna att verkställa beslutet att göra en paus av undervisningen på högstadiet i Österfärnebo i dagsläget.

Kommunen har begärt anstånd om svar på rättens beslut till den 10 aug. MEN ”Med hänsyn till frågans beskaffenhet är det lämpligt att kommunen, oaktat det beviljade anståndet, inkommer med svar i målet så snart som möjligt.” 

....................................................................................................................

Läs om Högstadiet i Österfärnebo längre ner och/eller under fliken Utvecklingsgruppen !!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Stora Järnboden , Gysinge i sommar
Fotokonst 28/7-5/8 kl 11-15, sex fotografer visar sina foton,
Vallonbruksveckan 6/8-12/8 kl 11-15, "Gysinge förr i bilder" Göran Hedqvist dagliga guidningar, tipspromenad, kaffe o lotterier
............................................................
Låtar i Uthuset Stålbovägen, 11 augusti kl 18.00.  Se affisch
....................................................................
Ny uppdaterad karta över Färnebofjärdens nationalparken 2018,
se längre ned på sidan

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 

 

 

 .........................................................................................................................................................................................................................


 180703 - Angående hotet mot Högstadiet i Österfärnebo  

 

Starta en medborgardialog nu om högstadiet i Österfärnebo.

Österfärnebo sockens utvecklingsgrupp har arbetat intensivt tillsammans med hundratals medborgare mot det ogenomtänkta beslutet att flytta högstadieeleverna i höst. Trots många brev, vädjanden, faktasammanställningar mm har inte skolförvaltningen tagit till sig våra synpunkter. Vi vill tacka alla sockenbor som bidragit i detta viktiga arbete. 

I all dialog den senaste månaden har vi fått höra från politikerna att de inte tar ställning till skolflytten som de hävdar är en tjänstemannafråga. Istället har politikerna flera gånger betonat att de vill ha ett högstadium i Österfärnebo och att formerna för detta skall sökas i en större utredning.  

För att detta inte bara ska bli tomma löften vill vi att politikerna i direktiven till utredningen skriver in en uttalad ambition att seriöst titta på möjligheterna att driva ett attraktivt glesbygdshögstadium och att en arbetsgrupp med aktiva från de olika lokalsamhällena har möjlighet att vara med i denna.  

Hela skrivelsen hittar du under fliken UTVECKLINGSGRUPPEN, längst upp på sidan . Där finns även länkar till många artiklar och radioinslag om högstadiet, samt protokollet från kunskapsnämnden och filmen från politikerutfrågningen på Gåvan.   

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Glasscafé vid Schönbergskyrkan onsdagar i juli mellan kl 18 och 21.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Om du vill läsa vad kommunen har för förslag på ny översiktsplan
kan du klicka här 
Om hela kommunens översiktsplan , klicka här

180415 - Utvecklingsgruppens slutgiltiga remissvar till kommunen angående översiktsplanen Österfärnebo/Gysinge, klicka här 

...............................................................................................................

Nu finns även en uttagsautomat för kontanter vid Färnebo Livs

......................................

Ni vet väl att Handelsbanken finns i Färnbo´nu, se mer info under Service

....................................................................................................

Ny uppdaterad karta över Färnebofjärdens nationalparken 2018
Information om Färnebofjärdens nationalpark samt karta över anordningar, markerade vandringsleder, tillåtna båthastigheter mm. Välj om du vill ladda ner en lågupplöst Pdf (3 MB) som går lite snabbare att öppna eller en högupplöst version Pdf (9 MB) som tar lite längre tid men som är skarpare. 
Klicka här (3mb)     Klicka här (9mb)

Länk till Färnebofjärdens nationalpark, klicka här
.........................................................................................................................

Kolla i kalendern vad som är på gång .....
många årsmöten , PRO´s och SPF´s olika aktiviteter,
Café Uddens tisdagsföreläsningar mm mm 


........................................................

Anmälda återkommande aktiviteter ligger i vänstermarginalen på Kalendersidan

...................................................................

 

Meddela gärna eventuella ändringar av kontaktuppgifter i olika företag och styrelser, 

så att vi har rätt uppgifter här på sidan.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Nedan ett axplock av foton från bygden ( klicka på dom får du större format)  


  

KONTAKTBLADET - ett annonsblad för hela Österfärnebo socken (upplaga 1000 ex)
ges ut av Österfärnebo idrottsförening.
 

Kontakt : Bernt Wåhlin - ÖFIF´s kansli, tel : 0291-203 20, e-post :  osterfarneboif@gmail.com 

OBS !! ny mailadress till Österfärnebo IF och Kontaktbladet fr o m 180301

Utgivningsplan

Nummer

6/18

7/18

8/18

9/18

10/18

11/18

12/18

Manus-stopp

21/5

18/6

23/7

27/8

24/9

22/10

26/11

Utgivning

3/6

1/7

5/8

9/9

7/10

4/11

9/12