Österfärnebo

Norrlands sydligaste socken

Välkomna att skicka in ert evenemang till evenemang@osterfarnebo.com

Kalendern är öppen för alla typer av öppna aktiviteter och evenemang i socknen. 

OBS !! Inlagda aktiviteter i kalendern genomförs
Under förutsättningar utifrån Folkhälsomyndighetens rådande restriktioner:

.................................

Kalender


Koversta - Nationaldagsfirande

Datum:2021-06-06

Under förutsättning utifrån Folkhälsomyndighetens rådande restriktioner:
Kl 14,00 Tal och musik
Från 13,30 visning av veteranfordonTillbaka till översikten