Österfärnebo

Norrlands sydligaste socken

Välkomna att skicka in ert evenemang till evenemang@osterfarnebo.com

Kalendern är öppen för alla typer av öppna aktiviteter och evenemang i socknen. 

OBS !! Inlagda aktiviteter i kalendern genomförs
Under förutsättningar utifrån Folkhälsomyndighetens rådande restriktioner:

.................................

Kalender


Koversta - Sommargudstjänst

Datum:2021-06-27

Under förutsättning utifrån Folkhälsomyndighetens rådande restriktioner:
KL .11,00Tillbaka till översikten