Österfärnebo

Norrlands sydligaste socken

Välkomna att skicka in ert evenemang till evenemang@osterfarnebo.com

Kalendern är öppen för alla typer av öppna aktiviteter och evenemang i socknen. 

OBS !! Inlagda aktiviteter i kalendern genomförs
Under förutsättningar utifrån Folkhälsomyndighetens rådande restriktioner:

.................................

Kalender


PRO Friluftsdag vid Uthuset

Datum:2021-09-22

Kl 13,30, enkel 5kamp, bygga insektshotell, kolbullar, kaffe o kakaTillbaka till översikten