Österfärnebo

Norrlands sydligaste socken

Välkomna att skicka in ert evenemang till evenemang@osterfarnebo.com

Kalendern är öppen för alla typer av öppna aktiviteter och evenemang i socknen. 

OBS !! Inlagda aktiviteter i kalendern genomförs
Under förutsättningar utifrån Folkhälsomyndighetens rådande restriktioner:

.................................

Kalender


Naturum Färnebofjärden - Svamputflykt

Datum:2021-09-05

KL 13 - 16 ca. Svampens dag.
Vi vandrar tillsammans med svampkonsulenterna Alf Pallin och Björn Bråvander som berättar om de vanliga och ovanliga svampar vi hittar längs vägen. Obligatorisk anmälan!
senast 3/9 till naturum.Tillbaka till översikten