Österfärnebo

Norrlands sydligaste socken


 

Välkomna att skicka in ert evenemang till evenemang@osterfarnebo.com

Kalendern är öppen för alla typer av öppna aktiviteter och  evenemang i socknen. 

Se Naturums aktiviteter i Färnebofjärdens nationalpark i Juli och Augusti här

Kalender


ÖFIF medlemsmöte på Solliden

Datum:2019-09-23

KL 18,30 med bl a info om ev isbana/rink vid Solliden, kom och gör din röst hördTillbaka till översikten