Österfärnebo

Norrlands sydligaste socken


 

Välkomna att skicka in ert evenemang till evenemang@osterfarnebo.com

Kalendern är öppen för alla typer av öppna aktiviteter och  evenemang i socknen. 

Se Naturums aktiviteter i Färnebofjärdens nationalpark i Juli och Augusti här

Kalender


SPF / PRO - Trivselträff i Sockenstugan

Datum:2019-09-25

kl 13,30. "Den sjungande polisen från Enköping" Pekka Abrahamsson underhåller med visor och anekdoter.Tillbaka till översikten