Österfärnebo

Norrlands sydligaste socken


 

Välkomna att skicka in ert evenemang till evenemang@osterfarnebo.com

Kalendern är öppen för alla typer av öppna aktiviteter och  evenemang i socknen. 

Kalender


Städdag i Koversta

Datum:2020-09-26

med början kl 09,00Tillbaka till översikten