Österfärnebo

Norrlands sydligaste socken


 

Välkomna att skicka in ert evenemang till evenemang@osterfarnebo.com

Kalendern är öppen för alla typer av öppna aktiviteter och  evenemang i socknen. 

På grund av Coronapandemin är det inte många aktiviteter i årets sista Kontaktblad, som jag hämtar aktiviteterna ur.

.................................

Kalender


Årsmöte Hembygdsföreningen

Datum:2021-05-16

KL 14,00.
Plats Gåvan, men om restriktionerna fortfarande gäller kommer vi att ha mötet utomhus i Koversta på samma sätt som i fjol.
Program och avi för medlemsavgift kommer att skickas ut i god tid. Aktuell info finns på www.hembygd.se/osterfarneboTillbaka till översikten