Österfärnebo

Norrlands sydligaste socken


 

Välkomna att skicka in ert evenemang till evenemang@osterfarnebo.com

Kalendern är öppen för alla typer av öppna aktiviteter och  evenemang i socknen. 

På grund av Coronapandemin är det inte många aktiviteter i årets sista Kontaktblad, som jag hämtar aktiviteterna ur.

.................................

Kalender


Årsmöte BYgdegårdsföreningen

Datum:2021-04-11

kl 16,00 utomhus på bron, Bygdegården.Tillbaka till översikten