Österfärnebo

Norrlands sydligaste socken

Intresseföreningar

Föreningen för Myggbekämpning

Kontaktperson : Paul de Freene, Ista

e-post :ordforanden@stickmygg.com 

Hemsida

Gysinge gille

Kontaktperson: Inga-Lill Gavell

Tel:  070 - 562 68 39 
Hemsida

Gåvan- mitt i Österfärnebo
är en ekonomisk förening vars huvudsyfte är att driva lokalen Gåvan som en samlingslokal och ett aktivitetshus för alla som vill arrangera något i byn.
Delägare i Gåvan är Färnebo folkhögskola, Baptistförsamlingen, Utvecklingsgruppen, Stilla Upplevelser, Österfärnebo Camping/Schwedenpause, ABF samt Studieförbundet Vuxenskolan.

Ordförande i föreningen är Anders Lövgren (070-328 50 43). Kassör i föreningen är Annelie Wåhlin (073-042 80 18)
E-post: gavanosterfarnebo@gmail.com          

Uthyrningspriser: Stora salen + kök (hel dag) - 600 kr
                       Lilla salen + kök                   250 kr
                       Lilla salen                            100 kr

SPF Seniorerna Österfärnebo

Alvar Olsson, ordförande
tel.  070-5834913
e-mail:  alvar.berit24@gmail.com

Hemsida

Österfärnebo bygdegårdsförening

Tel: 070-697 53 76    Kontaktperson: Magnus Johnson 
Hemsida

Österfärnebo Båtklubb

Ordförande: Birgitta Liljeholm, Vreta,  Sekreterare: Johan Wadén

Österfärnebo Hushållningssällskap

Ordförande: Agneta  Lennartsson
Kontaktperson: Maria Brook 0291-500 25, 070-536 6160
Hemsida


Österfärnebo LRF

Tel: 0291-300 53  Ordförande:  Karl-Erik Johnson

Österfärnebo PRO-avdelning

Kontaktperson: Anne-Chatrine Bergh , Ordförande
e-post: lurvstruts@gmail.com   eller osterfarnebo@pro.se

Hemsida  

Österfärnebo Vägförening (för framsocknen)

Alvar Olsson, ordförande
tel.  070-5834913
e-mail:  alvar.berit24@gmail.com

Magnus Jonsson, vägfogde
tel,  070-5509710
e-mail:  kvarnbo.magnus@gmail.com