Österfärnebo

Norrlands sydligaste socken

Utvecklingsgruppen  

Sedan år 2001 finns Österfärnebo sockens Utvecklingsgrupp. 

Föreningen är öppen för alla som vill bidra till bygdens utveckling.         

Utvecklingsgruppen arbetar för jobb, turism, bevarad service, trivsel och samarbete.          

        
Styrelsen består av:

Ordförande: Vakanta 2 platser

Kassör: Gunnel Strid omval 1 år kvar

Ledamöter:  Sophia Malm 2 år, Nyval 2 år Erika Norman, Diana Knutsson, Amelie Jakobsson.
                    Fylln val 1 år, Lars Igeland, Martin Knutsson .
    Kassör       Gunnel Strid , 1 år kvar

                    Hanna Brännström 1 år kvar

Suppleanter 1 år: Jack Hicks och Birgitta Liljeholm

Revisorer 1 år: Anders Wedin och KajsaLena Andersson 

Suppl.1 år: Pelle Svensson

Valberedning 1 år: Anneli Wåhlin och Per Widén och Maria Brook


Årsmötesprotokoll 2024, 
Motion från valberedningen, Balansräkning , Resultaträkning, Verksamhetsberättelse


Verksamhetsberättelse 2023, 

Årsmötesprotokoll 2023, Verksamhetsberättelse, Resultaträkning, Revisionsberättelse, Balansräkning

Årsmötesprotokoll och ekonomisk redovisning f ro m 2022

Årsmöte 2022. Ekonomirapport klicka här, Verksamh.berättelse klicka här, Årsprotokoll klicka här

Årsmötesprotokoll 2021, Klicka här
Verksamhetsberättelse för 2020, klicka här

Årsmötesprotokoll 2020, klicka här
Verksamhetsberättelse 2019, klicka här

Årsmötesprotokoll 2019 - klicka här

Årsmötesprotokoll 2018 - klicka här

Årsmötesprotokoll 2017 - klicka r 

.....

Har du ideér eller förslag som rör det vi arbetar för, prata med någon av oss eller mejla till info@osterfarnebo.com         

Styrelsen har möte ca 1 gång/ månad.

Vill du bli medlem kostar det 100kr för familj och 50 kr för enskild, 

eller bidra med valfri stödavgift. Bankgiro på Sala sparbank 5961-3398 

swish   123 261 59 38

Vill du ha de informationsmejl som gruppen skickar ut, skriv din e-postadress på talongen 

när du betalar årsavgiften eller skicka den till adressen nedan.

E-post: osterfarneboug@gmail.com

Postadress: Österfärnebo Sockens Utvecklingsgrupp
              c/o Malm
              Missionhusvägen 4
              811 97 Gysinge

................................................................................................................................ 

Angående Högstadium i Färnbo´

Skrivelse till kommunstyrelsen och kunskapsnämndenm i Sandviken: 
Starta en medborgardialog nu om möjligheterna för ett högstadium i Österfärnebo.

Österfärnebo sockens utvecklingsgrupp har arbetat intensivt tillsammans med hundratals medborgare mot det ogenomtänkta beslutet att flytta högstadieeleverna i höst. Trots många brev, vädjanden, faktasammanställningar mm har inte skolförvaltningen tagit till sig våra synpunkter.

Vi har i arbetet blivit alltmer uppmärksammade på missförhållanden på skolan i Österfärnebo och även på andra skolor i Sandviken. Behandlingen av personalen, ansökningsprocess samt hanteringen av besluten kring flytt av elever visar på mycket allvarliga brister med ledarskapet i Sandvikens skolförvaltning.

Vi kommer att gå vidare med överklagningar i olika instanser för att se vilka formella fel som begåtts. Oavsett utgången av det formella så finns nu en allvarlig brist på förtroende mellan lärare, föräldrar gentemot skolchefen och kunskapsnämnden. 

Vi förutsätter att den politiska ledningen i Sandviken tar itu med skolfrågorna på ett mer seriöst sätt än hittills. I all dialog den senaste månaden har vi fått höra från politikerna att de inte tar ställning till skolflytten som de hävdar är en tjänstemannafråga. Istället har politikerna flera gånger betonat att de vill ha ett högstadium i Österfärnebo och att formerna för detta skall sökas i en större utredning.  

För att detta inte bara ska bli tomma löften vill vi att politikerna i direktiven till utredningen skriver in en uttalad ambition att seriöst titta på möjligheterna att driva ett attraktivt glesbygdsgymnasium och att en arbetsgrupp med aktiva från de olika lokalsamhällena har möjlighet att vara med i denna.  

Vi vill inte vänta till februari när utredningen skall vara klar.  Vi föreslår att det startas en referensgrupp för denna redan nu. Även om vi är oerhört kritiska till hanteringen den sista månaden har vi hela tiden varit öppna att diskutera nya lösningar för Sandvikens kommunala skolor. Vi har många idéer som skulle kunna ge våra elever en bättre utbildning, gärna med utbyten inom kommunen och regionen, med digital/fjärr- undervisning, samverkan mellan kommuner, med universitet och folkhögskolor och annat som kan skapa attraktivitet. Vi vill använda engagemanget som finns nu för konstruktiv framtidstro.

Vi begär samtidigt att alla åtgärder som undergräver möjligheterna att återuppta högstadieverksamheten i Österfärnebo hejdas. Om skolarkiv, undervisningsmaterial, utrustning och allt annat som byggts upp för högstadiet under 28 år försvinner blir det mycket svårare och dyrare att starta upp igen om ett år. Utredningen är då bakbunden redan i förväg.

Om utredningen skall vara oberoende och ha den medborgardialog som politikerna sagt sig eftersträva så kan den inte ledas av nuvarande skolchefen Inger Norman. Vi är öppna för dialog med Norman, men det bristande förtroende som råder mellan henne, föräldrar och lärare i Österfärnebo och på andra orter gör henne olämplig att leda ett dialogarbete.

Slutligen uppmanar vi Sandvikens kommun att ta den oro och det missnöje som råder bland föräldrar och lärare på största allvar och ta sig an problemen med ödmjukhet, respekt och handlingskraft.

.................................................................................................................................

Film från politikermötet på Gåvan, klicka här 

...................................................

Skolchefens beslut  - klicka här 

...........................................................

Namnlistorna till kommunen och kommunalrådets ursäkt i radio:
https://sverigesradio.se/sida/ artikel.aspx?programid=99& artikel=6958495


Utvecklingsgruppens vädjan till politikerna:
https://www.arbetarbladet.se/a rtikel/opinion/debatt/om-s-i-s andviken-accepterar-en-impopul ar-skolnedlaggning-tre-manader -infor-valet-ar-det-politiskt- sjalvmord


Om den extra utlysningen två dagar av tjänsterna:
https://sverigesradio.se/sida/ artikel.aspx?programid=99& artikel=6960300


Vår sammanställning över hur bristfällig rekryteringen har varit:
https://www.gd.se/artikel/opin ion/insandare/bristfallig-rekr ytering-till-hogstadiet-i-oste rfarnebo


Om beslutet i juni:
https://www.gd.se/artikel/gavl eborg/sandviken/klart-att-hogs tadiet-i-osterfarnebo-laggs- ner-trots-att-nio-larare- sokte-jobben


Skolchefens uttalande om bypolitik:
https://sverigesradio.se/sida/ artikel.aspx?programid=99&arti kel=6979220


Om misstroendeförklaringen: 
https://www.arbetarbladet.se/a rtikel/gavleborg/sandviken/for aldrar-ville-lamna-protestlist a-mot-skolflytten-i- osterfarnebo-men-skolchefen-va grade-ta-emot-den

Klicka här


Gästriklands tidning har haft flera artillar om skolbeslutet bla detta:
http://gastriklandstidning.se/ 2018/06/rektorer-far- baraflytta-elever-inomsamma- skolenhet/

OBS en del artiklar kan man bara läsa om man prenumererar på tidningen
............................................

180720 - Igår kom svar från Förvaltningsrätten angående överklagan som skickats in gällande Sandviken kommuns beslut att pausa undervisning på högstadiet vid Österfärnebo skola.
Citat från Utvecklingsgruppens sida på facebook: 

Förvaltningsrätten har gjort ett preliminärt ställningstagande: Sandvikens kommun är förbjudna att verkställa beslutet att göra en paus av undervisningen på högstadiet i Österfärnebo i dagsläget.

Kommunen har begärt anstånd om svar på rättens beslut till den 10 aug. MEN ”Med hänsyn till frågans beskaffenhet är det lämpligt att kommunen, oaktat det beviljade anståndet, inkommer med svar i målet så snart som möjligt.” 

.....................................................................................................................................