Österfärnebo

Norrlands sydligaste socken

Här läggs diverse dokument från Utvecklingsgruppen

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Här finns en PDF-fil med Delrapport 190617 -  från Arbetsgruppen för lokalekonomisk analys Österfärnebo.  Klicka här ( uppdaterad 190618 )

................................................

Om du vill läsa vad kommunen har för förslag på ny översiktsplan

kan du klicka här   Om hela kommunens översiktsplan , klicka här

.............................................................................

180415 - Utvecklingsgruppens slutgiltiga remissvar till kommunen angående översiktsplanen Österfärnebo/Gysinge, klicka r

.............................................................